People Global

„Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný."

(John Powell)

služby a produkty:

Síla úspěšné komunikace:

V čem spočívá pokrok ve vzdělávání, který přinášíme? Využíváme novou didaktickou metodu, kterou je ultrainovativní webová služba METILA®. Tato metoda se odlišuje od jiných typů komunikačních robotů tím, že díky unikátní technologii neuronových sítí umí porozumět obsahu komunikace s člověkem a zjistit potřeby komunikace. Rozpozná, jak člověk přemýšlí během a o probíhající komunikaci, rozpozná týmy jako efektivní skupiny podle možnosti rozvoje potenciálu.

Portfólio našich služeb s METILA®

  Komunikační dovednosti

  Manažerské dovednosti

  Jazykové dovednosti

Mikrokurzy komunikačních dovedností pro všechny, kteří:

 • mají potřebu neustálého osobního rozvoje
 • chtějí motivovanou komunikací dosáhnout úspěchů
 • vidí přidanou hodnotu v obratné konverzaci
 • uvědomují si, že většina konfliktů plyne z neporozumění v komunikaci
 • snaží se porozumět obsahu komunikace a chtějí jí řídit
 • chtějí edukované dovednosti trénovat a rozvíjet

Dnešní virtuální povaha řady našich aktivit, osobních i pracovních vztahů a činností může vést ke snížení nároků na komunikační dovednosti. Webová komunikační služba a technologie METILA® naopak podporuje synergie v komunikace a osobní rozvoj člověka pro tuto oblast.

Velkým nedostatkem většiny forem dnešního vzdělávání a osobního rozvoje jsou nesourodé skupiny účastníků různých pokročilostí a potřeb, kdy ve snaze toto řešit je v úvodní části kurzů věnován prostor mnohdy nepříjemné sebeprezentaci jednotlivých účastníků. Naše mikrokurzy mění úhel pohledu na standardní formy vzdělávání a nad tímto vzdělávacím dogmatem zcela vítězí metodou METILA®.
challengement

Metoda METILA®

Jednotlivá cíleně zaměřená témata jsou navržena účastníkovi v jeho PROFILU po krátkých interakcích s komunikačním robotem METILA®. Každý se učí jen to, co potřebuje a je dobré u něho rozvinout, adaptace na kulturní vzorce subkultur.

Mikrokurzy METILA® jsou výjimečné svým robotickým trenažerem komunikace C-TRAINING METILA® (People Global Ltd., Cambridge, Great Britain). Podstata mikrokurzů s METILA® je v tréninku a procvičení získaných dovedností, které vedou k jejich maximální využitelnosti v praxi. Teorii všichni většinou už známe...

VERIFIKACE edukovaných dovedností metodou METILA®. Posunul a rozvinul vás absolvovaný mikrokurz? Můžeme pro Vás také změřit, zda k posunu v dané komunikační kompetenci, která byla edukována, skutečně došlo. Po absolvovaném mikrokurzu s časovým odstupem.

consultations

Využijte našich konkurenčních výhod tak, aby přinesly konkurenční postavení právě Vám.

 1. METILA® rozpozná, jak člověk přemýšlí během a o probíhající komunikaci, rozpozná týmy jako efektivní skupiny podle možnosti rozvoje potenciálu – tvorba SIMILÁRNÍCH SKUPIN.
 2. Váš pracovník nechybí celý den v pracovním procesu, ale využije pouze efektivních 90 MINUT na potřebné téma.
 1. Neděláme obecné kurzy o komunikaci, ale TÉMATICKY CÍLENÉ mikrokurzy, které účastníkům „sedí“.
 2. AKTIVNÍ C-TRAINING podporuje snažší využitelnost znalostí v praxi. Mikrokurzy jsou dále doporučovány vyšším managementem k dalšímu rozvoji pro svou efektivitu a přínos, který přinášejí jako inovativní vzdělávací forma.
 1. Perspektivou mikrokurzů je hlavně rychlost, přesnost a reálný EFEKT ÚSPĚCHU, který metoda METILA® dokáže také MĚŘIT.
 2. PŘIJATELNÁ CENA vzdělávání METILA® přenáší mezi přelomové metody. Důležitý je zde poměr ceny a VAŠÍ ÚSPORY, kterou získáte tím, že váš pracovník nechybí celý den v pracovním procesu, ale využije pouze 90-ti minutový mikrokurz.

reference:

"I vy můžete být součástí našeho webu!"

Oblast našeho působení: